Startsida
 
Besök Microbionical.com
 
 
 
 
 
Kontakta Microbionical
uppdat 20201030

Hälsa utan Antibiotika

 

Hälsa utan Antibiotika

Microbionical skapar produkter som ökar
vårt välbefinnande och minskar risker för antibiotikaresistens.

Seek & Heal™ drug targeting

Basen i teknologin Seek & Heal™ från Microbionical utgörs av partiklar som fastnar på bakterier, men inte på människans friska vävnader.

Partiklarna kan innehålla läkemedelssubstanser eller färgämnen för diagnostik.

När partiklarna fastnat på en bakterie frisläpper de sin substans och bakterien utsätts för det aktuella läkemedlet eller ärgämnet.

 

 

Likhet med antibiotika

Antibiotika revolutionerade behandling av bakterieinfektioner när de började användas under Andra Världskriget. Antibiotika dödar bakterier selektivt, utan att skada mänskliga vävnader.

Seek & Heal™ partiklar fäster endast på bakterier och frisläpper sedan sin inkapslade substans.

Likt antibiotika, men med en annan mekanism, behandlas alltså bakterier utan att frisk vävnad påverkas.

 

Välkommen att besöka Microbionicals internationella webbplats microbionical.com för mer information.